Mannes Bygg

Miljö

Vi på Mannes Bygg vill bidra till en hållbar utveckling och ta vårt ansvar för framtiden, det gör vi genom att följa vår utarbetade miljöpolicy. Vi följer också de riktlinjer och regler som finns för byggsektorn när det kommer till arbetsmiljö och säkerhet.

Vår miljöpolicy omfattar i korthet:

  • Använda miljöanpassade, lämpliga produkter
  • Kontinuerlig kompetensutveckling för personal
  • Samarbeta med leverantörer & entreprenörer som visar miljöhänsyn
  • Tillhandahålla en god arbetsmiljö och säker arbetsplats
  • Systematisk uppföljning, utvärdering och utveckling av vårt miljöarbete